Effektiva transporter kräver effektiv och heltäckande service

Godstransport på järnväg är effektivt och det miljömässigt bästa alternativet. Vårt mål är att ge service och underhåll som reducerar vagnstilleståndet till ett minimum.

Vi möter kunderna över hela landet – från Malmö i söder till Luleå i norr. Våra verkstäder, som är strategiskt placerade vid de stora järnvägsknutpunkterna i Sverige, kompletteras av våra mobila enheter som snabbt kan rycka ut och se till att våra kunders vagnar kommer i trafik igen.

SweMaint har både kompetens och utrustning att ge den bästa servicen. Med våra kostnadseffektiva och anpassade underhållsinsatser får du som kund trafiksäkra fordon. 

Listan över vad vi kan erbjuda är lång och innehåller bland annat följande:

  • förebyggande- och skadeavhjälpande vagnsunderhåll
  • mobil service
  • ombyggnad och kundanpassning av vagnar
  • bärgning och röjning
  • hjulförsörjning
  • hjulunderhåll
  • materialförsörjning
  • teknisk support
  • fleet management